Administrative Office Administrative Office
กองกลาง กองกลาง
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร ตรวจเยี่ยม หน่วยการตรวจคัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
09 เมษายน 2557

งานทหาร กองพัฒนานักศึกษา มรภ.พระนคร ตรวจเยี่ยม หน่วยการตรวจคัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 1 - 12 เมษายน 2557